Forside
Kursusoversigt 
Om DSE's
kurser
Om Vesterlien
Kursusbeskri-
velser
Værd at vide
Den proces-
orienterede
arbejdsform
Kort om DSE
Kursusvurde-
ringer
Kursusanmel-
delser
Rekvirerede
kurser
Tilmeldings-
regler
Tilmeldings-
blanket
DSE's kursus-
sekretariatDEN  PERSONLIGE  SAMTALE


3-dages DSE-grundkursus (trin 1)

16/09   15-17/4
23/09   3-5/6
37/09   9-11/9


Enhver der beskæftiger sig med mennesker, vil komme ud for at skulle
tale med kolleger, klienter, forældre m.v. om spørgsmål af personlig ka-
rakter. Formålet er her at lære deltagerne metode og teknik, så de pro-
fessionelt føler sig bedre rustede og mere sikre, når de skal tale med an-
dre om personlige spørgsmål. Hvordan stimulerer man et andet menne-
sketil at lette sit hjerte og tale frit, også om vanskelige problemer? Alle 
kan blive bedre til at støtte klienter, patienter og kolleger på et mere per-
sonligt plan, og herigennem både hjælpe de pågældende og gøre sit eget
arbejde mere meningsfyldt.


 

 Tilbage