Forside
Kursusoversigt 
Om DSE's
kurser
Om Vesterlien
Kursusbeskri-
velser
Værd at vide
Den proces-
orienterede
arbejdsform
Kort om DSE
Kursusvurde-
ringer
Kursusanmel-
delser
Rekvirerede
kurser
Tilmeldings-
regler
Tilmeldings-
blanket
DSE's kursus-
sekretariatKOMMUNIKATION  OG  KONFLIKTLØSNING


5-dages DSE-grundkursus (trin 1)

18/09   27/4-1/5
22/09   25-29/5
39/09   21-25/9
46/09   9-13/11


For at udvikle os i et samspil med andre må vi kunne udtrykke vore
ønsker og behov, så vi bliver forstået. Livsudfoldelse forudsætter derfor
kommunikation, mens uhensigtsmæssig kommunikation begrænser vore
livsmuligheder. Kurset sigter ikke mindst på en forståelse af kommuni-
kationens betydning i behandlingsarbejdet, såvel i forhold til klienten
som til andre medarbejdere. Mange arbejdspladser er præget af konflik-
ter, som kunne være løst på en mere tilfredsstillende måde. Kursets for-
mål er at opnå en forståelse af de positive muligheder, der ligger i en-
hver konflikt, og vise hvordan konflikter kan løses på en konstruktiv
måde, som begge parter finder rigtig. Uenighed opfattes her som en
ressource, der kan give grundlag for vækst og nyorientering for alle
implicerede.


 

 Tilbage