Forside
Kursusoversigt 
Om DSE's
kurser
Om Vesterlien
Kursusbeskri-
velser
Værd at vide
Den proces-
orienterede
arbejdsform
Kort om DSE
Kursusvurde-
ringer
Kursusanmel-
delser
Rekvirerede
kurser
Tilmeldings-
regler
Tilmeldings-
blanket
DSE's kursus-
sekretariatPERSONLIG  FORNYELSE  I
BEHANDLINGSARBEJDE


5-dages DSE-grundkursus (trin 1)

40/09   28/9-2/10

I en tid med nedskæringer i social- og sundhedssektoren, hvor opga-
verne samtidigt bliver tungere, øges risikoen for psykisk nedslidning.
Kursets formål er at blive bevidst om de psykologiske mekanismer bag
fx stress og udbrændthed, og at fremme en udvikling, hvor arbejdet bli-
ver en glæde i stedet for en plage. Hvordan løser man konflikter uden
at efterlade sår og skrammer? Ressourceknaphed: en udfordring til fan-
tasien. Vanskeligheder i arbejdet: en chance for indsigt og udvikling.
Personlige kriser: en lejlighed til omstilling og fornyelse. Kreativ pro-
blemløsning. Hvordan deler en medarbejdergruppe sine problemer på
en konstruktiv og solidarisk måde? Personaleudvikling gennem super-
vision. Hvordan undgår lederen isolering? Betydningen af tilhørsforhold
i en gruppe med mangesidede ressourcer. Hvordan fremmes en velvillig
arbejdsatmosfære?


 

 Tilbage