Forside
Kursusoversigt 
Om DSE's
kurser
Om Vesterlien
Kursusbeskri-
velser
Værd at vide
Den proces-
orienterede
arbejdsform
Kort om DSE
Kursusvurde-
ringer
Kursusanmel-
delser
Rekvirerede
kurser
Tilmeldings-
regler
Tilmeldings-
blanket
DSE's kursus-
sekretariatSUPERVISION  OG  KOLLEGIAL  VEJLEDNING


5-dages DSE-grundkursus (trin 1)

14/09   30/3-3/4
20/09   11-15/5
38/09   14-18/9
44/09   26-30/10


I supervision arbejder man bevidst og metodisk med de konflikter og
problemer, man møder i det daglige arbejde. Kollegial supervision, som
DSE var først med at introducere, har til formål at fremme en produktiv
supervisionskultur, hvor kolleger på en professionel måde kan støtte hin-
anden og i fællesskab udvikle sig gennem en bevidst bearbejdning af
personlige erfaringer. Centrale temaer vil fx være: Forsvarsholdninger
og hvordan disse udnyttes og overvindes på en positiv måde, hvordan
opbygges motivation, hvem har ansvaret for behandlingsforløbet, kon-
flikter mellem kontrollerende og vejledende rolle, individuel supervision
kontra supervision i gruppe m.v.. I frontliniearbejde, hvor man ikke kan
trække på andres erfaringer, er supervision en indlysende nødvendighed,
men også i alle andre behandlingsmæssige sammenhænge burde super-
vision være en selvfølge.


 

 Tilbage