Forside
Kursusoversigt 
Om DSE's
kurser
Om Vesterlien
Kursusbeskri-
velser
Værd at vide
Den proces-
orienterede
arbejdsform
Kort om DSE
Kursusvurde-
ringer
Kursusanmel-
delser
Rekvirerede
kurser
Tilmeldings-
regler
Tilmeldings-
blanket
DSE's kursus-
sekretariatSAMTALEN  SOM  VÆRKTØJ
I  BOFÆLLESSKABET


5-dages DSE-grundkursus (trin 1)

17/09   20-24/4
43/09   19-23/10


Kurset sigter mod at give medarbejdere i mindre bo- og behandlings-
enheder redskaber til at klare de særlige udfordringer, arbejdet stiller
her. Ansvarsbyrden kan føles meget stor, når man står alene med ar-
bejdet i den lille gruppe, og oplevelsen af faglig utilstrækkelighed mel-
der sig lettere, når man ikke har lejlighed til at tale med kolleger om de
vanskeligheder, der altid vil kunne opstå. Hvordan kan arbejdet i bo-
fællesskabet blive stimulerende og udviklende for både medarbejder
og beboer? Hvordan kan en mere bevidst forståelse af samtalens be-
tydning og muligheder forbedre kvaliteten af samværet? Konstruktiv
konfliktløsning. Kollegial supervision bofællesskabet.


 

 Tilbage