Forside
Kursusoversigt 
Om DSE's
kurser
Om Vesterlien
Kursusbeskri-
velser
Værd at vide
Den proces-
orienterede
arbejdsform
Kort om DSE
Kursusvurde-
ringer
Kursusanmel-
delser
Rekvirerede
kurser
Tilmeldings-
regler
Tilmeldings-
blanket
DSE's kursus-
sekretariatVEJLEDNINGSMETODER  OG  SAMTALETEKNIK


5-dages DSE-grundkursus (trin 1)

45/09   2-6/11

Kurset sigter mod at give deltagerne færdigheder i gennem samtaler at
støtte og vejlede andre mennesker, fx klienter og kolleger, med henblik
på en forbedring af såvel behandlingsarbejde som arbejdsklima. Kurset
søges typisk af medarbejdere, som på egen hånd arbejder med rådgiv-
ning og vejledning af enkeltpersoner. Gennemgang af grundlæggende
principper for vejledning og samtaleteknik. Videoanalyse af samtalefor-
løb. Hvordan opbygges motivation og tillid i samtalesituationen? Samta-
lens dialektik. Aktiv lytning. Konfrontation og konfliktløsningsmetoder.
Nonverbal kommunikation i samtalesituationen. Hvordan taler man med
mennesker der befinder sig i krise?


 

 Tilbage