Forside
Kursusoversigt 
Om DSE's
kurser
Om Vesterlien
Kursusbeskri-
velser
Værd at vide
Den proces-
orienterede
arbejdsform
Kort om DSE
Kursusvurde-
ringer
Rekvirerede
kurser
Tilmeldings-
regler
Tilmeldings-
blanket
DSE's kursus-
sekretariat


KURSUSANMELDELSERDer har i tidens løb i forskellige fagblade været bragt anmeldelser af DSE's kurser, fx nedenstående, som du kan klikke dig ind på:


TIDSSSKRIFT FOR JORDEMØDRE

SOCIAL DEBAT, VIBORG AMT

SOCIALRÅDGIVEREN

SOCIALPÆDAGOGEN