Forside
Kursusoversigt 
Om DSE's
kurser
Kursusbeskri-
velser
Værd at vide
Den proces-
orienterede
arbejdsform
Kort om DSE
Kursusvurde-
ringer
Kursusanmel-
delser
Rekvirerede
kurser
Tilmeldings-
regler
Tilmeldings-
blanket
DSE's kursus-
sekretariat

   Lien set fra Nord og Vesterliens naturplejeområde
   Dybdal ses tilhøjre i billedet

 

OM  VESTERLIEN
 

Vesterlien ligger i de fredede Lien Bakker mellem Tranum og Slette-
strand (se kort over området), der fredningsmæssigt er klassificeret som
enestående landskabsområde af national betydning. Ejendommens fem
monumentale oldtidshøje, hvorfra der er milevid panoramaudsigt over
Vesterhavet, vidner om, at der i umindelige tider har boet mennesker her.
Vesterliens egen historie kan spores tilbage til Middelalderen, hvor den
hed Liengården og i modsætning til andre ejendomme var i frieje og bl.a.
havde kvindelige ejere, som markerede sig modigt og forstandigt i sam-
fundslivet.

Vesterlien er både et moderne kursuscenter og en stor landbrugsejendom
på 60 tønder land, hvor de 35 er under plov og dyrkes økologisk med
vægten lagt på kvægavl. Landbrugsvirksomheden er adskilt fuldstændig
fra kursuscenteret, men det udegående økologiske kødkvæg udgør et me-
get dekorativt element i landskabet.

De resterende 25 tønder land er et fantastisk naturområde med 70 meter
høje bakker med lyng, enebærbuske, kaprifolier, orkidéer og kildevæld.
Den storslåede Dybdal skærer sig i en kilometers længde gennem områ-
det og har bl.a. på grund af særligt gunstige klimatiske forhold en eks-
trem artsmangfoldighed, som søges bevaret i et naturplejeprojekt, som
finder sted i samarbejde mellem Vesterlien og Nordjyllands amt.

Som kursusdeltager er du velkommen til at færdes i Vesterliens enestå-
ende naturomgivelser. Det er iøvrigt en fremragende måde at få intensive
kursusoplevelser til at falde på plads.

Der kan berettes en masse interessant om Vesterlien og dens unikke om-
givelser, hvorfra alle fotos på nærværende hjemmeside er hentet. Prøv
at gå ind på nogle af nedenstående overskrifter:


KORT  OVER  OMRÅDET

TRANSPORTMULIGHEDER

DYBDAL  NATURPARK

LIEN  VED  FOSDALEN

VESTERHAVET

KYSTEN  VED  SVINKLØV