Forside
Om DSE's
kurser
Om Vesterlien
Kursusbeskri-
velser
Værd at vide
Den proces-
orienterede
arbejdsform
Kort om DSE
Kursusvurde-
ringer
Kursusanmel-
delser
Rekvirerede
kurser
Tilmeldings-
regler
Tilmeldings-
blanket
DSE's kursus-
sekretariat

    Vesterlien, Dybdal

   Den Sociale Efteruddannelsesfond arrangerer i 2009
   ialt 21 tværfaglige, procesorienterede internatkurser:

 

€  (klik på ugenummeret , hvis du vil se en kursusbeskrivelse)

   14/09   30/3-3/4

   16/09   15-17/4

   17/09   20-24/4

   18/09   27/4-1/5

   19/09   4-6/5

   20/09   11-15/5

   22/09   25-29/5

   23/09   3-5/6

   24/09   8-12/6

   37/09   9-11/9

   38/09   14-18/9

   39/09   21-25/9

   40/09   28/9-2/10

   41/09   5-9/10

   42/09   12-16/10

   43/09   19-23/10

   44/09   26-30/10

   45/09   2-6/11

   46/09   9-13/11

   47/09   16-20/11

   48/09   23-27/11

SUPERVISION  OG  KOLLEGIAL  VEJLEDNING

DEN  PERSONLIGE  SAMTALE

SAMTALEN  SOM  VÆRKTØJ  I  BOFÆLLESSKABET

KOMMUNIKATION  OG  KONFLIKTLØSNING

TERAPEUTISK KOMMUNIKATION

SUPERVISION  OG  KOLLEGIAL  VEJLEDNING

KOMMUNIKATION  OG  KONFLIKTLØSNING

DEN  PERSONLIGE  SAMTALE

VIDERE  MED  SAMTALETEKNIK  OG  SUPERVISION

DEN  PERSONLIGE  SAMTALE

SUPERVISION  OG  KOLLEGIAL  VEJLEDNING

KOMMUNIKATION  OG  KONFLIKTLØSNING

PERSONLIG  FORNYELSE  I  BEHANDLINGSARBEJDE

AVANCERET  SAMTALETEKNIK  OG  SUPERVISION

FAMILIEBEHANDLING  OG  FAMILIEARBEJDE

SAMTALEN  SOM  VÆRKTØJ  I  BOFÆLLESSKABET

SUPERVISION  OG  KOLLEGIAL  VEJLEDNING

VEJLEDNINGSMETODER  OG  SAMTALETEKNIK

KOMMUNIKATION  OG  KONFLIKTLØSNING

VIDERE  MED  SAMTALETEKNIK  OG  SUPERVISION

KONFLIKTLØSNING  OG  FORHANDLING

 


DSE tilbyder prisgunstige efteruddannelseskurser af høj kvalitet for
alle medarbejdere i social-, sundheds- og undervisningssektoren. Alle
kurser finder sted på Vesterlien, DSE's nybyggede og moderne kursus-
center, som ligger ved Vesterhavet i pragtfulde naturomgivelser, umid-
delbart ved Fosdalen mellem Tranum og Slettestrand. Kurserne koster
kr. 6.280 alt inklusive, bortset fra de kortere kurser 16-19-23-37/09, 
som koster kr. 3.980.

Tilmelding snarest og senest 4 uger før kursusstart til Den Sociale
Efteruddannelsesfond, Brøndsteds Allé 7,4,tv, 1803 Frederiksberg C
(tlf. 70 20 20 55, mandag, onsdag og fredag 0930-1130), som giver
nærmere oplysninger og tilsender udførlige kursusbeskrivelser. DSE
arrangerer også rekvirerede kurser (fx som  personaleweekender) og
supervision for enkelte institutioner og afdelinger.