Forside
Kursusoversigt 
Om DSE's
kurser
Om Vesterlien
Kursusbeskri-
velser
Værd at vide
Den proces-
orienterede
arbejdsform
Kort om DSE
Kursusvurde-
ringer
Kursusanmel-
delser
Rekvirerede
kurser
Tilmeldings-
regler
Tilmeldings-
blanket
 
   
DSE's  KURSUSSEKRETARIAT
 

DSE's kursussekretariat er åbent for telefoniske henvendelser mandag,
onsdag og fredag 0930-1130 og vil kunne hjælpe dig med at få svar på
alle spørgsmål vedrørende kurserne.

Ringer du uden for telefontiden, vil der kunne lægges besked til kursus-
sekretariatet på en telefonsvarer (fx om at sende dig et kursusprogram
eller eventuelt ringe dig op), eller du vil komme til at tale med en person,
som formentligt vil kunne hjælpe dig med at få løst dit problem.

Kursussekretariatets postadresse er:

Den Sociale Efteruddannelsesfond
Brøndsteds Allé 7,4,tv
1803 Frederiksberg C.

TRANSPORTMULIGHEDER