Forside
Kursusoversigt 
Om DSE's
kurser
Om Vesterlien
Kursusbeskri-
velser
Værd at vide
Den proces-
orienterede
arbejdsform
Kort om DSE
Kursusvurde-
ringer
Kursusanmel-
delser
Rekvirerede
kurser
Tilmeldings-
regler
DSE's kursus-
sekretariat
TILMELDINGSBLANKET

Ønsker du at deltage i et eller flere af DSE's kurser, skal du for hvert kur-
sus indsende en tilmeldingsblanket, som du kan rekvirere (som en del af
DSE's trykte kursusprogram) ved henvendelse til DSE's kursussekretariat
på 70 20 20 55, som også gerne faxer tilmeldingsblanketten til dig, hvis
det skal gå meget hurtigt. Du kan også hente en pdf-udgave af tilmeldings-
blanketten ved at klikke på nærværende link.

DSE anbefaler dig kraftigt at indsende din tilmelding snarest muligt, og-
så fx inden du har modtaget endelig bekræftelse fra din arbejdsgiver om,
at kurset er bevilget. Herved sikrer du dig nemlig en plads på kurset og
garderer dig mod overtegning. Tidspunktet for DSE's modtagelse af til-
meldingen er også afgørende for reservation (mod en moderat tillægs-
pris) af det begrænsede antal enkeltværelser.

Reservationen af kursusplads og eventuelt enkeltværelse bortfalder, hvis
kursusafgiften ikke er indbetalt ved deadline senest 4 uger før kursus-
start, og sker der ingen indbetaling, har DSE intet krav på dig. Du risike-
rer således ikke noget ved at tilmelde dig, så snart du føler dig sikker på,
at du ønsker at deltage i et bestemt kursus. Er der efter deadline fortsat
ledige pladser på et hold, er der naturligvis åbent for tilmelding helt til
kursusstart.


NB: Der gælder andre regler, hvis du ønsker rabat på kursusprisen mod
bindende tilmelding. Tal eventuelt med kursussekretariatet herom.