Forside
Kursusoversigt 
Om DSE's
kurser
Om Vesterlien
Kursusbeskri-
velser
Værd at vide
Den proces-
orienterede
arbejdsform
Kort om DSE
Kursusanmel-
delser
Rekvirerede
kurser
Tilmeldings-
regler
Tilmeldings-
blanket
DSE's kursus-
sekretariat


KURSUSVURDERINGERDSE's kurser er jo anderledes, idet de er tværfaglige, og det forventes at
deltagerne investerer sig selv og er indstillet på at arbejde procesoriente-
ret, ligesom der ikke følges en fast timeplan. På denne baggrund kan det
måske være interessant at høre, hvordan tidligere deltagere har evalueret
kurserne. Klik herunder for at få eksempler på skriftlige deltagerudtalel-
ser om følgende spørgsmål:

 

 

OM  KURSERNES  FORM  OG  INDHOLD

OM  DET  YDRE  ARRANGEMENT

OM  TVÆRFAGLIGHEDEN

HVEM  KURSERNE  HAR  INTERESSE FOR